Χάρης Κ. Ελεύθερος Επαγγελματίας

Η Ενεργονοητική Θεραπεία είναι μια τεράστια Διδασκαλία, εμένα προσωπικά μου έχει αλλάξει όλη μου τη ζωή. Με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ πάρα πολύ και να καταλάβω τα πάντα γιατί συμβαίνουν, σε όλα τα επίπεδα.