Μαρία Δ. Ιδιωτικός υπάλληλος

Η Ενεργονοητική για μένα είναι η Επιστήμη του Μέλλοντος. Βοηθάει να φύγει ο άνθρωπος από τα βαριά συναισθήματα και τις θλίψεις που προκαλούν τα προβλήματα της ζωής και να πάρει τον έλεγχο ο Ανώτερος Νους και να κατευθύνει τη ζωή μέσα από τα επίπεδα της Ψυχής.