Γιώργος Μ. Ιδιωτικός υπάλληλος

Η Ενεργονοητική θεραπεία με έχει βοηθήσει σε όλους τους τομείς της ζωής μου και σωματικά και ενεργειακά, στο κομμάτι της δουλειάς και στην συνεύρεση με τους ανθρώπους, επικοινωνία, σε όλα τα επίπεδα.