ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

 

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ

 

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Εκπαίδευση Συντονιστή Ομάδας
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτή

 

5ο ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Εκπαίδευση Δασκάλου