Ταξίδι αλλαγών

Η κίνηση πολλές φορές είναι απαραίτητη!
Πόσο μάλλον όταν η ακινησία δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα.
Αλλαγή σημαίνει κίνηση μέσα έξω!
Μαλαματένια

Leave a Reply

UP
error: Content is protected !!