Ποια νύχτα μένει για πάντα;

Ποια μορφή νύχτας έχει διάρκεια;
Ποιο σκοτάδι υπερβαίνει τις ώρες που του έχουν επιτρέψει;
Ποια μάτια μένουν ανοιχτά στο απόλυτο σκοτάδι;
Ποια αλήθεια μπορεί να εγκλωβιστεί μέσα στο χρόνο;
Ποιος άνθρωπος αντέχει μόνο στη νύχτα;
Ποιος είναι αυτός που επιλέγει φως ή σκοτάδι;
Αυτό είναι μια ελευθερία που έχεις μόνο εσύ!

                                                                        Μαλαματένια

Leave a Reply

UP
error: Content is protected !!