Διαλογισμός στο Σπήλαιο του Πλάτωνα

Το σπήλαιο-σώμα περιέχει φως και σκοτάδι, γνώση και άγνοια, αλήθεια και πλάνη.

Μια όμορφη διαδρομή απελευθέρωσης από δεσμά που τελικά δεν είναι και τόσο ισόβια όσο πιστεύουμε οτι είναι, αρκεί να δούμε διαφορετικά.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα συμμετοχής: 211 4019724, 6934531919.