Συναντήσεις Εξυπηρετητών

Οι συναντήσεις αφορούν εκπαιδευμένους πρακτικούς Ενεργονοητικής 2ου και 3ου επιπέδου. Σκοπό έχουν να συνεχίζουμε τις πρακτικές μας στη θεραπεία αναλαμβάνοντας περιστατικά, παράλληλα να κάνουμε αυτοθεραπεία, διαλογισμούς,πλανητική εργασία, και επιπλέον να προσφερθεί νέο υλικό διαυλωμένο ή μη έτσι ώστε η γνώση να είναι συνεχής με ανώτερες προεκτάσεις κάθε φορά. Οι συναντήσεις είναι 3ωρες μία ή δύο φορές κάθε μήνα και είναι χωρισμένες για 2ου ή 3ου επιπέδου πρακτικούς έτσι ώστε οι παλιότεροι να έχουν την ευελιξία να δουλεύουν το πιο προχωρημένο υλικό τους.

Οι ασκούμενοι έχουν πάντα τη λαχτάρα της συνάντησης όχι μόνο για την πρακτική τους αλλά και για την ένωση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα βιώνοντας παράλληλα και το θεσμό της πνευματικής οικογένειας.

Η πνευματική οικογένεια είναι η δεύτερη σε προτεραιότητα ζωής μετά την προσωπική οικογένεια και αυτό γιατί έτσι μας δίδεται η ευκαιρία να ενώνονται διαφορετικές οικογένειες σαν μια κοινωνία με κοινό σκοπό την υπηρεσία.

Η υπηρεσία και η προσφορά είναι η οδός για να βιώσουμε μια καλύτερη ζωή μεταφέροντας τις πνευματικές αξίες στον κόσμο γύρω μας. 

Οι συναντήσεις δεν έχουν ύφος τάγματος, αίρεσης ή ότι άλλο η φαντασία μπορεί να σκεφτεί, είναι συνάντηση ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους και να μοιραστούν, να βοηθήσουν, να ξεκουραστούν, να ευθυγραμμιστούν και να αποκοπούν από τα καθημερινά φορτία που εμποδίζουν την επίγνωση του ποιος είμαι.

Meet the beating heart