Εκπαίδευση Εκπαιδευτή

Στα πρώτα βήματα της μετάδοσης σεμιναρίων ο υποψήφιος θα έχει τον τίτλο του Εκπαιδευτή και όχι Δασκάλου και αυτό για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τον ρόλο του να μεταφέρει ακρίβως την ύλη των σεμιναρίων όπως του δόθηκαν. Αντιθέτως ο Δάσκαλος μπορεί να κρατά τον σκελετό του υλικού αλλά παράλληλα, ανάλογα με τους μαθητές που έχει μπροστά του θα διαμορφώνει την ύλη με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Οι ευθύνες του Εκπαιδευτή είναι να μεταφέρει τα Σεμινάρια:

Ανώτερος Εαυτός Επανασύνδεση,

Το Άνθισμα του 12πέταλου,

Ενεργονοητική Διατροφή,

Ενεργονοητική Ευημερία,

Ενεργονοητική Διαγνωστική 1.

Αφού έχει αποδείξει τη μαγνητική του επιρροή ως προς την προσέλευση μαθητών και μέχρι να του αποκαλυφθεί κάποια σύνδεση ή καθοδήγηση από Ανώτερο Διδάσκαλο, θα μπορέσει να  προετοιμαστεί για τη διδασκαλία και των υπόλοιπων πιο απαιτητικών σεμιναρίων.

Αντικρίζοντας το Δάσκαλο μέσα μου